Review Địa điểm Du lịch ở Huế

[Review] Thái Miếu

Vị trí: Tọa lạc tại khu vực Hoàng Thành Huế. Thái Miếu (tức Thái Tổ Miếu) là miếu thờ các chúa Nguyễn, từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần. Đền được xây dựng vào năm Gia Long 3 (1804) ở góc Đông Nam trong Hoàng thành,...

Read more

Review Ăn Uống ở Huế

Review Dich vụ ở Huế

Review Du Lịch Việt Nam & Nước Ngoài

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN KHI ĐẾN HUẾ ?

Page 1 of 89 1 2 89