Let’s travel together.
Browsing Category

Điểm đến

[Review] Vạc đồng

Vạc đồng là di vật cổ bằng đồng có kích thước khá lớn, được đặt trước điện Cần Chánh và một số nơi khác trong kinh thành Huế. Theo tư liệu để lại, từ năm 1631 đến năm 1684, chúa Nguyễn Phúc Chu và…
Read More...