Let’s travel together.
Browsing Category

Kinh nghiệm

Khu đại nội huế

Đại Nội – nơi lưu giữ thời kỳ vàng sơn rực rỡ của 13 đời vua chúa triều Nguyễn. Đại Nội Huế, hay còn được gọi là Hoàng Thành Huế, là vòng thành thứ 2 nằm bên trong Kinh thành Huế. Di tích này…
Read More...