Let’s travel together.

[Review] Thừa Thiên Huế trùng tu 5 di tích triều Nguyễn

Ngày 15/10, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích nói trên.

Thừa Thiên Huế trùng tu 5 di tích triều Nguyễn 142Thừa Thiên Huế trùng tu 5 di tích triều Nguyễn 142
Lăng vua Thiệu Trị nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thanh

Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên được xây dựng dưới triều Nguyễn nằm bên trong kinh thành Huế sẽ được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng.

Di tích Bàn thờ Nam Giao, nơi các vua Nguyễn làm lễ tế trời đất được tu sửa với tổng kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng.

Điện Cần Chánh, nơi các vua triều Nguyễn lập triều, tiếp sứ thần Bộ Ngoại giao, nay đã trở thành phế tích và sẽ được trùng tu với tổng kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Dự án trùng tu lăng vua Tự Đức có kinh phí hơn 99 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế trùng tu 5 di tích thời Nguyễn 144Thừa Thiên Huế trùng tu 5 di tích thời Nguyễn 144
Lăng vua Tự Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thanh

“Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, 5 di tích này sẽ được trùng tu, tôn tạo trong vòng 5 năm tới”, ông Trung nói.

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang trùng tu, tôn tạo lại cung Kiến Trung nằm bên trong Kinh thành Huế. Đơn vị này cũng tiến hành khảo cổ Thái Hòa và Thái Tổ Miếu để trùng tu trong thời gian tới.

Nguồn: vnexpress.net/Vo Thanh

⚠️ Xem thêm :  Review Top 6 dịch vụ vệ sinh nhà cửa ở Huế uy tín, chuyên nghiệp